• English
...
Międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022
"ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI"
organizowana w formie hybrydowej w dniach 8-9 grudnia 2022 r.
...
Międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022
"ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI"
organizowana w formie hybrydowej w dniach 8-9 grudnia 2022 r.

PROGRAM KONFERENCJI CCE-CIS 2022

Miejsce: Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

8 GRUDNIA 2022 (Czwartek)

OD 08:00

Rejestracja Uczestników konferencji

09:00 – 09:45

Ceremonia Otwarcia Konferencji

09:45 – 11:15

Sesja Plenarna I
Środowisko przyrodnicze a zmiany klimatu

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

Sesja Plenarna II
Zmiany klimatu – skutki społeczne, gospodarcze i polityczne

13:30 – 14:45

Lunch

14:45 – 16:15

Panel biznesowy I
Zrównoważony rozwój biznesu – teoria i praktyka

16:15 – 16:30

Przerwa kawowa

16:30 – 18:00

Panel biznesowy II
Transformacja energetyczna – wyzwania, szanse i ograniczenia

18:00 – 19:00

Przerwa

19:00 – 21:00

Uroczysta kolacja

9 GRUDNIA 2022 (Piątek)

08:00 – 09:30

Sesje tematyczne

09:30 – 09:45

Przerwa kawowa

09:45 – 11:15

Sesje tematyczne

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Sesje tematyczne

13:00 – 13:15

Przerwa kawowa

13:15 – 14:00

Sesja posterowa

14:00 – 15:00

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00 – 16:00

Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie Konferencji.

8 GRUDNIA 2022 (Czwartek)

Hol
Poziom 0

OD 08:00

Rejestracja Uczestników konferencji

09:00 – 09:30

Audytorium
Poziom 0

Ceremonia Otwarcia Konferencji

09:30 – 10:40

Audytorium
Poziom 0

SESJA PLENARNA I – część 1
Środowisko przyrodnicze a zmiany klimatu

Moderator: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska


Wykłady plenarne

Prof. dr hab. Stefaan Poedts  (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, UMCS)
Pogoda słoneczna i klimat słoneczny a klimat ziemski

Prof. dr hab. Joanna Wibig
(Uniwersytet Łódzki)
Klimat w Polsce, współczesne przemiany i perspektywy na przyszłość

10:40 – 10:50

Hol
Poziom -1

Przerwa kawowa

10:50 – 12:00

Audytorium
Poziom 0

SESJA PLENARNA I – część 2
Środowisko przyrodnicze a zmiany klimatu

Moderator: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Wykłady plenarne

Prof. dr hab. Jean Poesen (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, UMCS)
Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na intensywność procesów geomorficznych i związaną z nimi degradację gleb

Prof. dr hab. Jaco Vangronsveld (Universiteit Hasselt, Belgium, UMCS)
 Wykorzystanie infrastruktury Ecotron do badania wpływu zmian klimatycznych na procesy ekosystemów nadziemnych i podziemnych

12:00 – 12:15

Hol
Poziom -1

Przerwa kawowa

12:1514:30

Audytorium
Poziom 0

SESJA PLENARNA II
Zmiany klimatu – skutki społeczne, gospodarcze i polityczne

Moderator: dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ

Wykłady plenarne

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Zmiany klimatu – między nauką, ideologią a polityką

Prof. dr hab. Marek Degórski (Komitet Nauk Geograficznych PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Wyzwania społeczno-ekonomiczne i implementacja proponowanych rozwiązań w kontekście jakości życia  na obszarach najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu

Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
wobec zmian klimatu


dr hab. Zbigniew Karaczun, Prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Wpływ zmiany klimatu na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe

14:30 – 15:40

Lunch

15:40 – 17:10

Audytorium
Poziom 0

PANEL BIZNESOWY I
Zrównoważony rozwój biznesu – teoria i praktyka
Panel jest moderowany przez Santander Bank Polska, dotyczy jak nazwa wskazuje zrównoważonego rozwoju,  co wpisuje się m.in. w działania społeczne programu Santander Universidades i aktywnego wspierania celów 4,8 i 11 SDG. Santander Universidades w Polsce | Santander   
 
Uczestnicy panelu:
Moderator: Tycjan Bielecki, Tribe Leader, Santander Bank Polska;
Zofia Piwowarek, UN Global Compact Network;
Robert Adamczyk, ESG Advisor, EBRD;
dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP, Prezes WFOŚiGW w Lublinie;
Jarosław Starczewski, Doradca Zarządu IPT Fiber;
dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS, Dyrektor Centrum CeReClimEn UMCS.
 
W trakcie panelu odbędą się dyskusje głównych wyzwań gospodarczo-społecznych w Polsce do roku 2030 (widzianych z różnych perspektyw), takich jak: taksonomia- wymiary praktyczne i wyzwania, ścieżka transformacji, gospodarka obiegu zamkniętego, społeczne skutki transformacji.

Celem panelu jest także animacja dyskusji na temat wykorzystania potencjału sektora naukowego w celu wsparcia w Polsce szans rozwojowych opartych o czynniki ESG i zniwelowania ryzyka związanych z nimi megatrendów, jak również określenie pilnych problemów badawczych, w tym nie tylko w ramach wyzwań gospodarczych, ale również socjologicznych i społecznych.

17:10 – 17:30

Hol
Poziom
-1

Przerwa kawowa

17:30 – 18:20

Audytorium
Poziom 0

SESJA TEMATYCZNA
S3: Rekonstrukcje klimatu w badaniach naukowych

Moderator: Prof. dr hab. Marek Degórski

Wystąpienia

Dr Irka Hajdas
(ETH Zurich, Switzerland, UMCS)
Ostatnie 50 tysięcy lat – jak analiza radiowęglowa może pomóc w rozwikłaniu wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości.

Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
The concept of interdisciplinary research on peatlands in forests: restoration and carbon resources

Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Wpływ zmian klimatycznych przełomu vistulianu i holocenu na wybrane elementy krajobrazu nizin środkowopolskich

18:20 – 19:00

Przerwa

19:00 – 21:00

Uroczysta kolacja

9 GRUDNIA 2022 (Piątek)

08:30 – 10:00


Audytorium
Poziom 0

PANEL BIZNESOWY II
Wodór w transporcie
 
Panel jest moderowany przez UMCS, dotyczy m.in. tematyki zastosowania
światłowodów w technologii wodorowej . Podczas tego panelu zostanie
przedstawiony potencjał naukowy UMCS w tym zakresie.
 
Uczestnicy panelu
Moderator: Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką;
Tomasz Fulara – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin Sp. z o. o.;
Rafał Słomka – Dyrektor Techniczny ARTHUR BUS Sp. z o. o.;
prof. dr hab. Paweł Mergo – Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów;
prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Dyrektor EcoTech Complex Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku i Pełnomocnik Rektora UMCS ds. inicjatywy 3W;
Tadeusz Tenderenda, Wiceprezes InPhoTech ds. Rozwoju Biznesu.

Uczestnikami panelu są przedstawiciele nauki i środowiska biznesowego, skupionego wokół inicjatywy wykorzystania wodoru w napędach pojazdów komunikacji miejskiej oraz przedsiębiorcy i naukowcy zajmujący się tematyką wykorzystania wodoru i technologii światłowodowych w instalacjach bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji wodorowych oraz monitorujących zmiany klimatyczne.

10:00 – 10:10

Hol
Poziom
-1

Przerwa kawowa

10:10 – 10:40

Hol
Poziom -1

SESJA POSTEROWA

Moderator: dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS

Postery

Dr Wojciech Bierza (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dr Gabriela Woźniak (Uniwersytet Śląski w Katowicache), Dr Agnieszka Kompała-Bąba (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dr Franco Magurno (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dr Monika Malicka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dr Damian Chmura (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
How plant diversity influences microbial structure and soil CO2 release in novel ecosystems

Dr Mateusz Dobek (UMCS), Dr Sylwester Wereski (UMCS), Dr Agnieszka Krzyżewska (UMCS)
Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w Lublinie

Dr Agnieszka Hutniczak (University of Silesia in Katowice), Dr Agnieszka Błońska (University of Silesia in Katowice), Lic. Kamila Adamik (University of Silesia in Katowice), Dr Artur Dyczko (Mineral and Energy Economy Research Institute, PAS), Lic. Jacek Kasztowski (University of Silesia)
The new approach to the post-coal mine heaps ecosystem management providing “natural capital” value in the urban-industrial landscapes

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska (UMCS), Dr Justyna Bąk (UMCS), Mgr Katarzyna Burdzy (UMCS), Dr Dominika Fila (UMCS), Urszula Ryszko (UMCS)
Cadmium – environmental exposure and health outcomes in respect of fertilizers production – case study

Mgr Karolina Marciszuk (UMCS), Dr Andrzej Pelc (UMCS)
Sulfur isotope analysis by using negative thermal ionization mass spectrometry

mgr Agnieszka Mroczkowska (Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN)
Chironomidae and Coleoptera a good team? Complementarity of analyzes based on the example of Serteya II

Dr Andrzej Pelc (UMCS), Mgr Karolina Marciszuk (UMCS), Mgr Patryk Gontarz  (UMCS)
Chlorine stable isotope ratio analysis in water samples

Dr Jarosław Pietruczuk (UMCS)
(Sukcesja torfowiskowa) Sukcesja biogeniczna w reakcji na „epizody restartujące” na przykładzie torfowisk wysokich Roztoczańskiego Parku Narodowego

Dr hab. Anna Pytlak (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN), Dr Robert Sparkes (Manchester Metropolitan University), Dr Weronika Goraj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dr Artur Banach (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dr Mirosław Słowakiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures as traces of methane cycling in environmental samples

Dr Magdalena Suchora (UMCS), Dr Magdalena Fiłoc (Uniwersytet w Białymstoku), Prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), PhD Liisa Nevalainen (University of Helsinki), Ph.D. Tomi Luoto (University of Helsinki)
Późnoglacjalne zmiany klimatu na terenie północno-wschodniej Polski w zapisie stanowiska Suchar Wieki

Dr inż. Anna Walkiewicz (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN), Mgr inż. Adrianna Rafalska (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN), Mgr Adam Kubaczyński (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN), Dr inż. Piotr Bulak (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN), Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN)
Methanotrophic activity of forest and agricultural soils in the context of progressive climate change

10:40- 12:30

Audytorium
Poziom 0

SESJE TEMATYCZNE – część 1
S1: Monitorowanie i modelowanie zmian klimatu i środowiska
S8: Zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i wyzwania dla rolnictwa 

Moderator: Dr Irka Hajdas

Wystąpienia

Dr Krzysztof Bartoszek (UMCS), Prof. Bogusław Michał Kaszewski (Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie)
Charakterystyka mas powietrznych nad Europą Środkowo-Wschodnią w aspekcie zmian klimatu

Mgr inż. Adam Paździor (UMCS), Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski (Instytut Agrofizyki PAN), Dr hab. Piotr Zagórski (UMCS), Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS), Dr hab. Paweł Mergo (UMCS)
New concept of a system for permafrost degradation monitoring based on fiber-optic technologies, part 1: Techniques of fiber-optic distributed sensing

Dr hab. Piotr Zagórski (UMCS), Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski (Instytut Agrofizyki PAN), Mgr inż. Adam Paździor (UMCS), Dr hab. Paweł Mergo (UMCS), Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS)
New concept of a system for permafrost degradation monitoring based on fiber-optic technologies, part 2: Case study based on preliminary measurement results from Calypsostranda (Bellsund, Svalbard)

Prof. dr hab. Piotr Baranowski (Institute of Agrophysics PAN), Dr hab. Jaromir Krzyszczak (Institute of Agrophysics PAN), Dr hab. Krzysztof Lamorski (Institute of Agrophysics PAN), Prof. dr hab. Cezary Sławiński (Institute of Agrophysics PAN), Dr Anna Siedliska (Institute of Agrophysics PAN)
Selected aspects of modelling the adaptive response of crop production to climate change

Dr hab. Aleksandra Kowalska (UMCS), Dr Milena Bieniek (UMCS), Dr Monika Ratajczyk (UMCS), Dr Julia Wojciechowska-Solis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Dr Louise Manning (University of Lincoln, UK), Dr hab. Radosław Mącik (UMCS)
Dlaczego polscy i brytyjscy konsumenci z generacji Y i Z nie kupują żywności ekologiczne

Dr Jawdat BAKR (Technical Institute of Bakrajo, Sulaimani Polytechnic University SPU), Dr Agnieszka Kompała-Bąba (University of Silesia), Dr Wojciech Bierya (University of Silesia), Dr Gabriela Woźniak (University of Silesia)
Novel Ecosystems, Ecosystem functioning, Soil temperature-water content, plant biodiversity, Natural Succession

Dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS
Economic effects of climate change: meso and microeconomic level

10:40 – 11:30

Sala konferencyjna
Poziom -1

SESJA TEMATYCZNA
S5: Zmiany klimatu a miasta przyszłości 

Moderator: dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ

Wystąpienia

Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS), Dr hab. Michał Łuszczuk (UMCS), Dr Dorothea Wehrmann (German Insitute of Development and Sustainability), Jacqueline Goetze (German Insitute of Development and Sustainability), LLM Arne Riedel Ecologic (German Ecologic Institute)
Zrównoważony rozwój miast w Arktyce – duże oczekiwania, umiarkowane osiągnięcia

Dr hab. Agata Cieszewska (SGGW), Dr Piotr Wałdykowski (SGGW), Dr inż. Gabriela Maksymiuk (SGGW), Dr Joanna Adamczyk (SGGW), Dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. PAN (IGiPZ PAN)
Ogrody społeczne – niedostrzegalne wsparcie adaptacji do zmian klimatu w przestrzeniach sąsiedzkich

Dr hab. inż. Renata Giedych (SGGW), Dr hab. Agata Cieszewska (SGGW), Dr inż. Gabriela Maksymiuk (SGGW), Dr Piotr Wałdykowski (SGGW), Dr Joanna Adamczyk (SGGW), Dr Krzysztof Klimaszewski (SGGW), Dr hab. Magdalena Kuchcik Prof. PAN (Institute of Geography and Spatial Organizations, PAS), Dr Dorota Pusłowska-Tyszewska (Warsaw University of Technology)
Ulice i place jako potencjał do kompleksowego wprowadzania rozwiązań opartych na naturze w jednostkach sąsiedzkich

11:30 – 12:30

Sala konferencyjna
Poziom -1

SESJA TEMATYCZNA
S6:Transformacja energetyczna, zrównoważony transport i paliwa alternatywne 

Moderator: dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS

Wystąpienia

Dr hab. Małgorzata Wójcik (UMCS), Dr hab. Piotr Sugier (UMCS), Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł (UMCS), Mgr Karolina Jaros (UMCS), Prof. dr hab. Adam Rostański (University of Silesia), Prof. dr Jaco Vangronsveld (UMCS, Hasselt University)
Contribution of Gold project to alternative fuels production

Mgr Jan Braun (UMCS)
Transformacja energetyczna, zrównoważony transport i paliwa alternatywne

Rafał Mroczek (LUXIONA Poland S.A.)
Transformacja energetyczna na przykładzie modernizacji instalacji oświetlenia

12:30 – 12:40

Hol
Poziom -1

Przerwa kawowa

12:40 – 13:30

Audytorium
Poziom 0

SESJA TEMATYCZNE – część 2
S1: Monitorowanie i modelowanie zmian klimatu i środowiska
S8: Zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i wyzwania dla rolnictwa 

Moderator: dr hab. Agnieszka Karman, prof. UMCS

Wystąpienia


Piotr Romańczuk (Grupa Maspex)
Strategia zrównoważonego rozwoju w Grupie MASPEX S.A

Dr Gabriela Woźniak (University of Silesia), Dr Agnieszka Hutniczak (University of Silesia), Dr Wojciech Bierza (University of Silesia), Dr Agnieszka Kompala-Bąba (University of Silesia), Dr Dariusz Prostański (KOMAG Institute of Mining Technology)
The Functioning of Novel Ecosystem of the Coalmine Heaps in Relation to Climate Change

Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, Prof. UMCS
(UMCS)
An anthropogenic pressure on the environment – impact of the Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. coal mine to the surrounding areas

12:40 – 13:30

Sala konferencyjna
Poziom -1

SESJE TEMATYCZNE
S7: Rola dyplomacji naukowej w kontekście zmian klimatycznych
S:2 Między przeciwdziałaniem a adaptacją – polityki i strategie klimatyczne 

Moderator: prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Wystąpienia

Dr Monika Szkarłat (UMCS)
Dyplomacja naukowa wobec zmiany klimatu

Dr hab. Michał Łuszczuk (UMCS)
Dyplomacja naukowa w Arktyce – ramy instytucjonalne, funkcjonowanie oraz ograniczenia

Dr Majid Asadnabizadeh (UMCS)
In search of Decision-making Situation (DMS) in International relations: A review of unpacked Paris climate change agreement

13:30 – 14:00

Audytorium
Poziom 0

Wykład podsumowujący

Prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS)
Międzynarodowy reżim zmian klimatu


Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

14:00 – 15:00

Lunch

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie Konferencji.