• English
...
Międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022
"ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI"
organizowana w formie hybrydowej w dniach 8-9 grudnia 2022 r.
...
Międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022
"ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI"
organizowana w formie hybrydowej w dniach 8-9 grudnia 2022 r.

CEL I ADRESACI KONFERENCJI


Celem konferencji CCE-CIS 2022 jest podjęcie szerokich i interdyscyplinarnych debat na temat konsekwencji zmian klimatu i ich wpływu na środowisko w szerokim spektrum tego oddziaływania – przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym. W dyskusjach wezmą udział m.in. wybitni specjaliści z zakresu klimatologii, hydrologii, paleoekologii oraz zrównoważonego rozwoju, a także eksperci z otoczenia społeczno-biznesowego zainteresowani wdrażaniem nowych technologii proklimatycznych, w tym niskoemisyjnych.


Konferencja adresowana jest do naukowców ze wszystkich dyscyplin nauki, w tym młodych badaczy, jak również ekspertów i specjalistów z otoczenia społeczno-biznesowego zainteresowanych tą tematyką.

TEMATYKA KONFERENCJI

rekonstrukcje klimatu i środowiska
monitorowanie i modelowanie zmian klimatu
skutki zmian klimatu – społeczne, gospodarcze, polityczne
zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
transformacja energetyczna
ekologiczny transport  i paliwa alternatywne w transporcie
polityki i strategie klimatyczne
dyplomacja naukowa w kontekście zmian klimatycznych

POCZĄTEK KONFERENCJI ZA:

dni
godzin
minut
sekund

FAKTY I LICZBY

Instytucji

Sesje plenarne z 8 wykładami plenarnymi

Panele biznesowe z 6 Uczestnikami w każdej dyskusji

Sesji tematycznych z 22 wystąpieniami i wykładem podsumowującym

Uczestników

ORGANIZATOR KONFERENCJI


Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
(Centrum CeReClimEn UMCS)

PARTONAT HONOROWY

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prof. UP

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
JAROSŁAW STAWIARSKI

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA LUBLIN
DR KRZYSZTOF ŻUK

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prof. UP

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Palacký University Olomouc, Czechy
Prof. dr hab. Martin Procházka

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, Prof. UWM

Rektor Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Teofil Jesionowski

Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Prof. dr hab. Marek Degórski

Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Cezary Sławiński

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, Prof. UP

PARTONAT MEDIALNY

SPONSORZY

KOMITETY

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

Instytut Agrofizyki PAN
Lublin – Polska

prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Warszawa – Polska

dr hab. Bogdan H. Chojnicki, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy
Poznań – Polska

prof. dr hab. Marek Degórski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Warszawa – Polska

prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak

Uniwersytet Łódzki
Łódź – Polska

dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki
Łódź – Polska

dr Irka Hajdas

Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich – Szwajcaria

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań – Polska

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Akademia Bialska Nauk Stosowanych
Biała Podlaska – Polska

prof. dr Jean Poesen

UMCS, Lublin, Polska
Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

prof. dr hab. Rajmund Przybylak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń – Polska

dr Joanna Sławińska

Dartmouth College
Hanover NH – USA

dr hab. Michał Słowiński, prof. IGiPZ

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Warszawa – Polska

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Uniwersytet Gdański
Gdańsk – Polska

prof. dr Jaco Vangronsveld

UMCS, Lublin
Universiteit Hasselt, Belgia

prof. dr Vít Voženílek

Palacký University Olomouc
Olomunc – Czechy

prof. dr hab. Joanna Wibig

Uniwersytet Łódzki
Łódź – Polska

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Krzysztof Bartoszek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Mateusz Dobek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Andrzej Jakubowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Jarosław Pietruczuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Magdalena Suchora

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

dr Sylwester Wereski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

mgr Magdalena Kozak-Siemińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

mgr Dariusz Polubiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

mgr Urszula Romańczuk-Polubiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin – Polska

MIEJSCE

Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin

TERMINY

(DEADLINE DATES)

3 listopada 2022

Start rejestracji Uczestników na konferencję CCE-CIS 2022

Rejestracja Uczestników na konferencję będzie trwała od 3 listopada 2022 do 23 listopada 2022

3 listopada 2022

Rozpoczęcie naboru propozycji wystąpień i posterów

Nabór propozycji wystąpień i posterów będzie trwał od 3 listopada 2022 do 23 listopada 2022

23 listopada 2022
30 listopada 2022

Zakończenie naboru propozycji wystąpień/posterów

Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień i posterów za pomocą formularza dostępnego na stronie konferencji do 23 listopada 2022.

23 listopada 2022
30 listopada 2022

Ostateczny termin rejestracji

Termin zakończenia rejestracji na konferencję

30 listopada 2022
5 grudnia 2022

Powiadomienie o przyjęciu/odrzuceniu propozycji wystąpień/posterów

Najpóźniej do 30 listopada 2022 zostaną przekazane informacje dotyczące akceptacji lub odrzucenia zgłoszonych propozycji wykładów/posterów.

8 i 9 grudnia 2022

Konferencja CCE-CIS 2022

28 luty 2023

Zgłoszenie artykułów

Prosimy o przesyłanie artykułów bezpośrednio do wybranego Czasopisma z powołaniem się na konferencję CCE-CIS 2022

31 marca 2023

Powiadomienie o przyjęciu/odrzuceniu artykułu

W tym terminie zostaną przekazane informacje dotyczące akceptacji lub odrzucenia przesłanych propozycji artykułów

24 kwietnia 2023

Camera-ready copy due

Ostateczny termin przygotowania publikacji konferencyjnej do druku